„Interkulturní trénink pro aktéry/aktérky z příhraničního regionu Rakousko-Česká republika“

V rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“ a projektu RECOM CZ-AT zval regionální management Dolní Rakousko dne 13. června 2013 na seminář „Interkulturní trénink pro aktéry z hraničního regionu Rakousko-Česká republika“ do hotelu Kunst und Kultur v Gerasu.

 

Pod vedením pana Mag. Ivana Siptaka byl účastníkům prostřednictvím různých tréninkových metod přiblížen význam a smysluplnost „interkulturního tréninku“. V rámci jednotlivých skupinových prací mohli účastníci popsat „sousedy“ a rozpoznat společné či protikladné body. Interpretace slov, gestiky a mimiky má v této souvislosti velký význam a znalost interkulturních rozdílů může usnadnit také každodenní přeshraniční práci v rámci projektů. Nalézt řešení problémů není vždy snadné. Prostřednictvím managementu konfliktů a mediačního tréninku však bylo ukázáno, že použitím praktických „tipů a triků“ lze najít řešení pro spolupráci, aniž by došlo k uražení partnera, lze lépe pochopit jeho způsob jednání a své vlastní učinit srozumitelnějším.

 

Na základě velkého ohlasu jsme zjistili, že je velmi důležité uspořádat další tréninky, aby se podařilo vzájemné bariéry ještě více minimalizovat a dříve či později zcela odstranit.

 

Go back