Pozvánka na seminář „Interkulturní trénink pro aktéry/aktérky z příhraničního regionu Rakousko-Česká republika“

Vážené dámy a pánové!

 

V rámci projektu Regional Cooperation Management, RECOM CZ-AT, bychom Vás rádi jménem Regionalmanagement Niederösterreich srdečně pozvali na seminář „Interkulturní trénink pro aktéry/aktérky z příhraničního regionu Rakousko-Česká republika“, dne 13. června 2013 do Gerasu.  

 

Účastníci by měli být připraveni na zvláštnosti spolupráce mezi rakouskými a českými aktéry/aktérkami v programu „Evropské územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013 (kultura, interkulturní specifika, historie), možnosti zlepšení komunikace, vyhnutí se chybám v komunikaci apod.

 

Seminář bude realizován dvěma trenéry v německém a českém jazyce.

 

Počet účastníků je omezen, místa budou obsazena podle pořadí písemných přihlášek.

 

Pozvánku s mapou příjezdu a formulář pro písemnou přihlášku naleznete v příloze.

 

Vaše přihlášky zasílejte prosím na: jitka.koessler@euregio-weinviertel.eu  
Uzávěrka přihlášek:  27.05.2013

 

Těšíme se na Vaši účast

 

S pozdravem

Jitka Kössler

Projektleitung RECOM CZ-AT

Go back