RECOM CZ-AT Závěrečná konference

Vážená paní, vážený pane, vážení projektoví žadatelé,

 

dovolujeme si Vás předem upozornit na termín závěrečné konference projektu RECOM CZ-AT, realizovaného v rámci Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.

 

Konference se bude konat v Brně, dne 11.03.2015.

 

V průběhu konference budou představeny nejlepší projekty realizované v programovacím období 2007 - 2013. Ve spolupráci s Národním orgánem programu budou účastníci konference informováni o aktuálním stavu přípravy nového Programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020.

 

Těšíme se na Vaši účast!

 

Pozvánka a program:

 

Go back