Seminář pro žadatele: 23.01.2013 České Budějovice

Semináře se zúčastnilo cca 20 zájemců, kteří byli informování o aktualitách v OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 -  2013 a zároveň o vývoji příprav nového programového období 2014 – 2020. Po semináři následovala diskuze a byly také individuálně projednány projektové záměry několika žadatelů, z nichž některé budou rozpracovány a bude podána žádost o podporu v OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 -  2013.

 

tl_files/recom-czat/downloads/recom czat/23012013877.jpgtl_files/recom-czat/downloads/recom czat/23012013878.jpgtl_files/recom-czat/downloads/recom czat/23012013879.jpg

Go back