SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Seminář se uskuteční v:


ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Místnost Secese (č.dv. 3076)
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
dne 14. 1. 2014 od 9:30 hodin


Program:

  1. Úvod
  2. Aktuální informace o OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
  3. Informace o přípravě nového programového období 2014 - 2020
  4. Diskuze a prostor pro dotazy

Předpokládaný čas trvání semináře je cca 2 hodiny.


Programem budou provázet zástupci Regionálního subjektu – KÚ Jihočeského kraje.


Na semináři budou poskytnuty informace také žadatelům v rámci OP Evropská územní
spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.


Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014 e-mailem na:
silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

Go back