Upozornění na termín „Síťových setkání s projektovou dílnou“

Vážené dámy a pánové!

 

Projekt RECOM CZ-AT (Regional Cooperation Management) se zabývá kromě jiného vytvářením tématických, přeshraničních sítí a spolupracuje intenzivně s regionálním subjektem programu EÚS AT-CZ.

 

V rámci „Síťových setkání s projektovou dílnou“ mají být představeny projektové záměry/koncepty pro programovací období EÚS AT-CZ 2014-2020 a zjištěny resp. vypracovány možné příležitosti pro budoucí projekty ve stejné tématické oblasti.

 

Projektové dílny se budou konat k následujícím tématům a v následujících termínech.

 

Regionální/institucionální kooperace – 20.03.2014 – cca. 13:00–18:00 hod - Retz

Příroda/životní prostředí/kult.dědictví – 21.03.2014 – cca. 09:30–15:00 hod - Retz

Vzdělání/kvalifikace – 10.04.2014 – cca. 13:00–18:00 hod – NÖ

Inovace/výzkum – 11.04.2014 – cca. 09:30 – 15:00 hod - NÖ

Zdraví/sociální věci – 30.04.2014 – cca. 09:30–15:00 hod – St. Pölten

 

Cílem projektových dílen je sestavit do zahájení programu EÚS AT-CZ 2014-2020 seznam dobře připravených a sladěných přeshraničních projektů se strategickou relevancí, které si vzájemně nekonkurují.

 

Prosím poznamenejte si termíny, pozvánka Vám bude zaslána včas před akcí.

Budeme se těšit na Vaši účast!

Go back