Partneři

 

Regionalmanagement Niederösterreich

Jižní Čechy

Vysočina

Jihomoravský kraj

 

Regionalmanagement Niederösterreich (Lead Partner):

 

Regionální spolupráce

 

Dolní Rakousko vidí ve spolupráci se sousedními státy, kraji, regiony, městy a obcemi výrazný potenciál hospodářského a regionálního rozvoje. Tyto nové výzvy definovalo Dolní Rakousko jako tři stěžejní body koncepce rozvoje země:

 

 • Zlepšení dosažitelnosti vybudováním infrastruktury
 • Podpora rozvojových os a lokalit
 • Zajištění vedoucího postavení rozvoje cestovního ruchu, přírodního prostředí a venkova v regionech.

 

V regionálním uspořádání a vývoji zaujímají regiony Waldviertel a Weinviertel, jež přímo sousedí s Českou republikou, do určité míry funkci jakési točny: mají tradiční agrární strukturu a přitom vysílají dnes pomocí programů Evropské unie důležité impulsy do regionů ohledně budování hospodářských kompetencí, výstavby infrastruktury, hraničních přechodů, zvýšení mobility občanů a rozvoje přírodního prostředí.

 

Zde se společnost Regionalmanagement Niederösterreich (Regionální management Dolní Rakousko) obzvláště angažuje svými projektovými iniciativami a tématickými sítěmi. Regionalmanagement Niederösterreich poskytuje podporu obcím, městům, regionům, podnikům, občanským sdružením a iniciativám pěti hlavních regionů Dolního Rakouska. Zaměstnanci v místních kancelářích ve Waldviertlu a Weinviertlu přitom využívají bohaté dlouholeté zkušenosti v oblasti přeshraničního poradenství a administrace projektů.

V projektu RECOM CZ-AT se vysílají impulzy, které trvale zajišťují spolupráci i mimo programy a dotace Evropské unie. Tým společnosti Regionalmanagement Niederösterreich v projektu RECOM CZ-AT, ve složení Dipl. Ing. Hermann Hansy (Regionalmanager Weinviertel), Jitka Kössler (vedení projektu, kancelář Weinviertel), Mag. (FH) Ursula Poindl (Regionalmanagerin Waldviertel), Marcella Strasser (kancelář Waldviertel),  poskytuje obcím, městům, regionům, podnikům, občanským sdružením a iniciativám podporu v rámci přeshraniční spolupráce.

 

Jižní Čechy:

 

Jižní Čechy jsou krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, oživenými siluetami měst i venkovských kostelů, které skvěle harmonují s bělostnými blatskými statky. To je obraz typické jihočeské krajiny v okolí Českých Budějovic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní Čechy jsou však i drsná horská krajina majestátné Šumavy, Novohradských hor a Blanského lesa. Bezpočet krás skrývá však i kraj jihovýchodně od Jindřichova Hradce – díky málo narušené přírodě, hojným volně roztroušeným žulovým blokům, vysokým vrchům i velkým rybníkům bývá právem nazýván Českou Kanadou.

Na severu je region ohraničen malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy a Táborskem, které je známé zejména díky svému husitskému období. Současné hranice mezi jižními Čechami, Rakouskem a Německem rozdělují krajinu, jejíž historie byla mnohdy svázána s jedním šlechtickým rodem a se stejnými mocenskými zájmy. Poloha kraje předurčuje i jeho kulturní bohatství – kulturní vlivy drsného germánského a anglosaského severu se zde střetávaly s vytříbeným uměním italských renesančních mistrů. Města však nejsou jakýmisi historickými skanzeny, ale naopak – tepe v nich každodenní život v neopakovatelné atmosféře.

Velmi dobrá kvalita životního prostředí v kombinaci s kulturními a historickými památkami patří k největším přednostem jižních Čech, které se stávají turistickou destinací mnoha návštěvníků jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Rozloha Jihočeského kraje 10 056 km² představuje 12,8 % rozlohy státu. Více než jednu třetinu území kraje pokrývají lesy. Nacházejí se zde biosférické rezervace UNESCO – Národní park Šumava a CHKO Třeboňsko, ale také dvě nejstarší chráněná území České republiky – Žofínský a Boubínský prales, založené již v polovině 19. století. V kraji žije 630 063 obyvatel, z čehož vyplývá nejnižší hustota osídlení v zemi 62 obyvatel na km², je zde 623 obcí, z toho 53 měst. Administrativní a hospodářskou metropolí Jihočeského kraje jsou České Budějovice se svými takřka sto tisíci obyvateli. Mezi další významná města patří Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov a Prachatice.

V minulosti limitovala hospodářský rozvoj jižních Čech absence kvalitní dálniční a železniční sítě. Tento nedostatek se však v posledních letech daří postupně odstranit. Budovaná dálnice D3, jež spojí Prahu a České Budějovice, aby dále pokračovala jako rychlostní silnice k českým hranicím ve směru na rakouský Linec, nepochybně přispěje k trvale udržitelnému rozvoji jižních Čech. Ekologičtější formu rychlého a pohodlného cestování představuje modernizace železniční trati mezi metropolí České republiky a jihem Čech, jež tvoří IV. tranzitní železniční koridor, který je významnou trans-evropskou železniční trasou na severojižní ose Balt – Jadran. Výstavbou rychlostní silnice a zároveň významné páteřní komunikace R4 se v budoucnu zlepší dopravní dostupnost z Jihočeského kraje do kraje  Středočeského a Plzeňského.

Jižní Čechy, rozkročené na hranicích tří zemí – Čech, Rakouska a Německa – dostaly do vínku významnou tisíciletou historii spolužití, potkávání a utkávání českého a německého živlu. O to více jsou dnes otevřenější, přátelštější, o to více si váží jasných dnů, které dnes společně se svými sousedy prožívají. Nadějí je spolupráce, soužití, spojení mezi sebou, spojení s Evropou, které vede přes původní mosty a staví mosty nové. Jedním z těchto nových mostů se snaží být i projekt RECOM CZ-AT.

 

Vysočina:

 

Kraj Vysočina leží u prostřed České republiky, mezi Jihočeským krajem a Jihomoravským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k hranici Rakouska. Vysočina zaujímá centrální polohu v rámci České republiky, takže přes její území vedou důležité mezinárodní komunikace, zejména dálnice D1 a želežniční trať Berlín – Praha – Vídeň.

 

S rozlohou 6.795 km2 je pátým největším regionem České republiky, avšak díky nízké hustotě osídlení patří k nejméně zalidněným regionům České republiky (516 561 obyvatel).

 

Správním sídlem kraje je Jihlava. Území regionu je tvořeno okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. V kraji je 703 obcí, z toho 33 měst. Velkou část tvoří obce do 500 obyvatel.

Výhodou Vysočiny je zachované čisté životní prostředí. Lze říci, že náš kraj je zdravým ostrovem mezi třemi aglomeracemi – pražskou, brněnskou a vídeňskou. I díky tomu se jako první z krajů České republiky stal členem organizace zdravých měst a regionů.

Po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 podpora přeshraniční spolupráce neskončila, ale naopak nabrala na intenzitě. Veřejnoprávní a neziskové subjekty z kraje Vysočina využívaly v období 2004-2006 programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Rakousko a tím podporovaly hospodářskou a sociální integraci příhraničního území prostřednictvím odstraňování přetrvávájících barier a posilování jejich rozvojového potenciálu. I v novém programovacím období mohou zájemci pro své projekty využívat prostředky strukturálních fondů Evropské unie, a to z programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

 

Důkazem aktivního přístupu kraje Vysočina k rozvoji přeshraniční spolupráce i v novém programovacím období 2007 – 2013 je aktivní účast v projektu RECOM CZ-AT. V rámci projektu RECOM CZ-AT jsou vytvořeny partnerské struktury na obou stranách hranice, které mají potenciálním žadatelům z kraje Vysočina usnadnit  přípravu jejich přeshraničních projektů.

 

Kraj Vysočina poskytuje zájemcům o přehraniční spolupráci následující aktivity:

 • osobní poradenství k projektovým záměrům
 • zprostředkování kontaktů s vhodnými projektovými partnery
 • semináře a workshopy k přeshraniční spolupráci
 • organizuje účast na exkurzích a partnerských burzách

 

 

Jihomoravský kraj:

 

Kraj na samém jihu Moravy, na hranici s Rakouskem a Slovenskem, oplývá bohatou historií, překrásnou rozmanitou přírodou, pohádkovými starověkými památkami, znamenitým moravským vínem a živoucími folklórními tradicemi.

 

Ve světě, koneckonců, je mnoho okouzlujících míst, avšak sotva se najde místo, ve kterém se v těsném sousedství nachází dokonce čtyři světově významné teritoria, natolik cenné, že je pod svou ochranu vzala organizace UNESCO. Jsou to dvě památky zapsané do seznamu kulturního a přírodního dědictví: kulturní krajina Lednicko-valtický areál, romantický krajina s četnými drobnými stavbami mezi dvěma  zámky a vila Tugendhat – funkcionalistická stavba z první poloviny 20. století ve městě Brno. Pod patronací UNESCO se nachází rovněž dvě biosférické rezervace: Dolní Morava a  Bílé Karpaty. Jedinečností je  položka, která nedávno přibyla na seznam nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO, a to:  mužský tanec verbuňk z Moravského Slovácka.

 

Kraj oplývá i mimořádnými přírodními krásami jako je území je Národního parku Podyjí s četnými meandry a skalnatými svahy porostlými lesy nebo Moravský kras s  krasovými jeskyněmi, propastí Macocha a podzemní řekou Punkvou.

 

Jihomoravská metropole Brno, druhé největší město ČR, nabízí celou řadu historických a architektonických památek. Kromě již zmíněné vily Tugendhat, je to  dominanta města katedrála sv. Petra a Pavla, hrad Špilberk. Historické centrum je domovem významných kulturních institucí jako divadla a galerie a univerzit. Město žije rovněž dynamickou současností; již po mnoho let se v něm konají mezinárodní veletrhy a atraktivitu města zvyšuje i Masarykův okruh a letiště. 

 

Nedaleko Brna se nachází proslulé Slavkovské bojiště (Austerlitz) místo bitvy tří císařů: Napoleona, ruského cara Alexandra a rakouského císaře France. Každoročně se koncem roku uskutečňují vzpomínkové akce této mimořádné bitvy s ukázkami. 

 

Jižní Morava je nejvýznamnější vinohradnickou a vinařskou oblastí. Nachází se zde přes 96% všech vinic ČR, které dávají hrozny pro znamenitá vína. A jak víno nejlépe ochutnat? V typickém vinném sklípku při poslechu  tklivých lidových  písní za doprovodu cimbálu. Neodmyslitelným rysem jižní Moravy jsou totiž živoucí lidové tradice. Pestré lidové kroje, písně a tance, řemeslná výroba – to vše není pouze součástí folklórních svátků, ale všedního života. 

 

Milovníky aktivního odpočinku v kraji uspokojí množství značených cyklotras, pěších tras a naučných stezek často spojených s poznáním vinařství a jeho tradice, ale také s možností degustací vína. Rozvoj také zaznamenává golf; kromě dvou 18-jamkových hřišť ve Slavkově a Kořenci je k dispozici i 27 jamkové v Jinačovicích. Relaxaci po sportu obstarají nově otevřené lázně s balneoprovozem v Lednici a zrekonstruované lázně v Hodoníně, které  doplňují nabídku kraje.

 

Lákadlem pro davy fanoušků z celé Evropy je i Masarykův okruh v Brně. Pořádá se zde řada motocyklových a automobilových závodů seriálů mistrovství světa včetně prestižní Velké ceny silničních motocyklů.

 

Poznejte jižní Moravu - kraji mnoha překvapivých možností pro odpočinek a současně dobrodružství a zábavu!

 

www.jizni-morava.cz

 

 

Magistrát města Vídeň (strategický partner): 

Města a městské regiony po celé Evropě zažívají enormní růst. Jsou hnací silou při spoluvytváření společenských, ekonomických a politicko-vzdělávacích otázek, ale i při rozvoji a realizaci agendy životního prostředí a energetické politiky.

 

Vídeň se nejpozději rozšířením EU v roce 2004 dostala z pozice na okraji EU, z její vnější hranice, opět do centra Evropské unie. Evropská integrace jako jeden z centrálních projektů Evropy s důrazem na posílení „Evropy regionů“ otevřela mnoho mimořádných šancí právě pro Vídeň.

 

Bilaterální program Rakousko – Česká republika je proto cenným a důležitým nástrojem pro posílení potenciálů rozvoje města Vídně v přeshraniční kontextu. Vytváření a podpora přeshraničních kooperačních sítí v oblasti trhu práce, vzdělávání, sociálních věcí, hospodářství, životního prostředí, kultury a dopravy může tento vývoj ve střednědobém a dlouhodobém kontextu rozhodujícím způsobem ovlivnit a urychlit.

 

Strategie EU MA 27 a hospodářský rozvoj

(Magistrát města Vídeň)

 

Za účelem vytvoření optimální pozice města Vídně v Evropě rozvíjí MA 27 strategie a přijímá opatření v oblastech dotací EU, existenční péče, hospodářství, technologie a trhu práce, energie a výzkumu.

 

Přednostním cílem je budování a intenzifikace sítí. Ty mají pomoci optimalizovat bilaterální spolupráci a tím přispívat ke koordinovanému a trvalému přeshraničnímu regionálnímu rozvoji. Dalším cílem je vytváření vědomí o společné regionální identitě a podpora znalostí o sousedním regionu, rovněž také konkrétní podpora a spoluvytváření kooperace mezi předkladateli projektů a příslušnými programovými místy.

Jako strategický partner v projektu RECOM CZ-AT by chtěla Vídeň přispět zásadním způsobem k dalšímu dlouhodobému a trvalému sbližování společného regionu.

 

Regionalmanagement OÖ GmbH (Regionální management Horní Rakousko) - strategický partner:

 

Společnost Regionalmanagement OÖ GmbH (RMOÖ) je neziskovým poskytovatelem služeb v oblasti organizování, moderování, monitorování a poradenství projektů regionálního rozvoje. Pracovníci společnosti RMOÖ podávají dále informace a poskytují konzultace ohledně národních a evropských dotačních programů.

RMOÖ byl založen v roce 2005. Zemská obchodní centrála se nachází v Linci.

 

Předmětem podnikání je podpora regionálního rozvoje v Horním Rakousku na základě národních a evropských konceptů, programů a vzorů.

 

Společenským účelem je

 • Podpora regionálního rozvoje
 • Zajištění a další rozvoj ekonomických a sociálních struktur
 • Podpora trhu práce
 • Řízení regionálního rozvoje
 • Podpora nadregionální a přeshraniční spolupráce mezi zeměmi
 • Podpora identifikování se obyvatel s regionem

 

Ke společníkům RMOÖ patří vedle hlavního společníka spolkové země Horní Rakousko dále Hospodářská komora Horního Rakouska, Dělnická komora Horního Rakouska a Zemědělská komora Horního Rakouska, a rovněž šest regionálních spolků:

 • Inn-Salzach-Euregio/Regionalmanagement Innviertel-Hausruck (Braunau)
 • EUREGIO bayerischer wald – böhmerwald / Regionalmanagement Mühlviertel (Freistadt)
 • Regionalforum Linz/Linz-Land (Linz)
 • Regionalforum Steyr-Kirchdorf (Steinbach an der Steyr)
 • Regionalforum Wels-Eferding (Wels)
 • Verein zur Regionalentwicklung in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden (Gmunden)

 

Regionální rozvoj společnosti RMOÖ probíhá v oblastech „Komunální sféra & hospodářství“, „Práce, vzdělávání a sociální věci“, „Trvalá udržitelnost a životní prostředí“, „Rozvoj venkova“, „Rozvoj vesnice a města“ a „Rozvoj příhraničí“.

 

Ke službám poskytovaným společností RMOÖ patří:

 • Vypracování a vývoj projektů

-          Impulzy pro inovační projekty

-          Iniciování regionálních projektů a kooperací

-          Moderování pracovních okruhů a projektových skupin

-          Vypracování projektových konceptů a regionálních strategií

-          Podpora při podání žádosti a předkládání projektu

 • Podpora při realizaci projektů:

-          Projektový a procesní management

-          Práce s veřejností v rámci projektu

-          Administrace a monitorování regionálních procesů

-          Podpora sítí a kooperací

-          Realizace regionálních projektů

-          Podpora při vyúčtování projektu

-          Evaluace a zajištění kvality

-          Rozhraní k partnerům v síti a poskytovatelům dotací

 

RMOÖ poskytuje služby v první řadě dílčím regionům a jejich regionálním svazům, a rovněž obcím, spolkům, občanským sdružením a jednotlivcům organizovaným v RMOÖ, jež chtějí svůj region v rámci svého projektového nápadu dále rozvíjet.

 

Kontakt:

Regionalmanagement OÖ GmbH

Landesgeschäftsstelle

Hauptplatz 23

4020 Linz

Tel.: 0732 / 79 30 38

E-Mail: rmooe.post@rmooe.at

www.rmooe.at