RECOM CZ-AT

Náš projekt

 

RECOM je projekt zaměřený na kooperaci organizací regionálního rozvoje, jež mají dlouhodobé zkušenosti s přeshraniční spoluprací. Hlavním cílem projektu RECOM je zvýšení zájmu o přeshraniční aktivity, podpora povědomí o spolupráci a zintenzivnění kooperace regionů na obou stranách hranice.

 

 

RECOM by chtěl pomoci rozmanitým nápadům, iniciativám a projektům mezi regiony a s regiony tak, aby byly úspěšně zrealizovány. RECOM je vnímán především jako platforma pro přeshraniční výměnu zkušeností regionálního managementu, zaměřeného na přeshraniční spolupráci.

 

Naše kompetence

 

Podporujeme výměnu vědomostí a zkušeností v rámci přeshraniční spolupráce a vytváříme synergie mezi místními a regionálními iniciativami, sítěmi a projekty.

 

Za tímto účelem spolupracujeme v přeshraničních tématických sítích v oblastech hospodářství, mobilita, volný čas a cestovní ruch, životní prostředí a energie, vzdělávání a pracovní trh.

 

Výstupy

  • přeshraniční iniciativy a projektové záměry
  • přeshraniční spolupráce a partnerství
  • spolupráce měst a obcí, aktivity people-to-people, jako jsou malé přeshraniční projekty, místní partnerství a spolupráce v oblasti kultury
  • pilotní regionální projekty, které doprovázíme v rámci naší práce se sítěmi

 

Naše aktivity

 

  • osobní poradenství v obou jazycích programového území
  • Podpora při formulování obsahu přeshraničních projektových záměrů a koncepcí v souladu s místními a regionálními potřebami
  • zprostředkování kontaktů s vhodnými projektovými partnery
  • organizace a vícejazyčné moderování přeshraničních workshopů, seminářů, exkurzí a partnerských burz
  • propojení projektů s podobnými stěžejními body za účelem vytvoření synergií
  • průběžná výměna zkušeností se sousedními příhraničními regiony a s evropskými regiony odpovídající celoevropskému trendu. 

 

V případě regionálních odlišností výše uvedených aktivit kontaktujte Vašeho příslušného partnera RECOM.