Náš cíl

 

V problematice cestovního ruchu chceme vybudovat a pečovat o přeshraniční síť s aktéry, institucemi a předkladateli projektů z oblasti cestovního ruchu z krajů Jihočeského, Vysočiny, Jihomoravského a spolkových zemí Vídeň, Horní Rakousko a Dolní Rakousko.

 

Síť má umožnit tématicky zacílenou výměnu informací a zkušeností a přispět k přeshraničnímu regionálnímu rozvoji. Obsah a průběh nabídek sítí bude vždy odsouhlasen členy sítě a bude podle možnosti upraven dle jejich požadavků. Tím bychom chtěli umožnit dynamický proces rozvoje sítí.

 

Pracovníci projektu RECOM CZ-AT prováděli dále poradenství pro tyto projekty:

 

  • Euregiotour.net
  • Prožít zemi vína a památek na kole
  • Lidová kultura bez hranic
  • Přemostění hranic
  • New Markets
  • Propojení rodinných pasů Vysočina – Dolní Rakousko
  • Stezka podél Lužnice