Náš cíl

 

V problematice kultury chceme vybudovat a pečovat o přeshraniční síť s aktéry, institucemi a předkladateli projektů z oblasti kultury z krajů Jihočeského, Vysočiny, Jihomoravského a spolkových zemí Vídeň, Horní Rakousko a Dolní Rakousko.

 

Síť má umožnit tématicky zacílenou výměnu informací a zkušeností a přispět k přeshraničnímu regionálnímu rozvoji. Obsah a průběh nabídek sítí bude vždy odsouhlasen členy sítě a bude podle možnosti upraven dle jejich požadavků. Tím bychom chtěli umožnit dynamický proces rozvoje sítí.

 

Pracovníci projektu RECOM CZ-AT prováděli dále poradenství pro tyto projekty:

 

  • REILA (Podpora rozvoje 1. přeshraniční zemské výstavy 2009 s krajem Vysočina)
  • Kulturní most
  • Porta Culturae

 

 

Akce

 

Setkání k rozvoji projektu u příležitosti Porta Culturae
Jihlava, 12.08.2010

 

 


Download